MDS Kancelaria

Kariera

MDS Kancelaria oferuje studentom studiów prawniczych zainteresowanym zdobyciem pierwszych doświadczeń w zawodzie prawniczym możliwość odbycia praktyk zarówno w okresie letnim, jak i w trakcie roku akademickiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów, którzy ukończyli co najmniej III rok stacjonarnych studiów prawniczych do składania aplikacji. Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie kwalifikacyjne, którego efektem może być złożenie propozycji odbycia praktyk.

W szczególności zapraszamy do kontaktu osoby, które mogą wykazać się uczestnictwem w programach wymiany zagranicznej, wykazujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego (znajomość drugiego języka będzie dodatkowym atutem) oraz zainteresowane prawem gospodarczym i handlowym.

Naszą ofertę odbycia praktyk kierujemy również do absolwentów studiów prawniczych, zainteresowanych pogłębieniem swoich dotychczasowych doświadczeń.  

Tym kandydatom, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną zaproponujemy odbycie praktyki, która po wstępnym okresie trwającym do 3 miesięcy może skutkować stałym zatrudnieniem.

Każdy z odbywających praktykę otrzyma zaświadczenie potwierdzające jej odbycie oraz nabyte umiejętności i doświadczenia.