MDS Kancelaria

Wspólnicy

MDS Kancelaria działa jako spółka komandytowa. Wspólnikami i założycielami kancelarii są: radca prawny - Marcin Maciocha jako komplementariusz i ekonomista - Tomasz Stanko jako komandytariusz i wspólnik zarządzający - prokurent.