MDS Kancelaria

Due Dilligence

Specjaliści MDS Kancelaria posiadają szerokie doświadczenie w przygotowania raportów z badania prawnego spółek (due diligence) w tym w szczególności w due dilignece spółek w ramach procesów prywatyzacyjnych.

Posiadamy bogate doświadczenie w akwizycjach spółek z sektora energetycznego. W szczególności wspólnik MDS Kancelaria radca prawny Marcin Maciocha brał udział w następujacych badaniach due diligence prowadzonych w ramach procedur prywatyzacyjnych:

 • ZEC Bytom S.A.
 • EC Zabrze S.A.
 • PEC Płock sp. z o.o.
 • EC Wojkowice sp. z o.o.
 • Term- Hydral sp. z o.o.
 • PEC w Obornikach sp. z o.o.
 • WPEC w Legnicy S.A.
 • MPEC Termal w Lubinie sp. z o.o.
 • PEC w Kutnie sp. z o.o.
 • MEC w Pile sp. z o.o.
 • ZE H.Cz. Elsen sp. z o.o.
 • Darfruit sp. z o.o.