MDS Kancelaria

Restrukturyzacje kapitałowe

Oferta MDS Kancelarii w tym zakresie obejmuje m.in:

  • przekształcenia przedsiębiorstw i podział spółek
  • opracowanie planu podziału i przekształcenia oraz dokumentację transakcyjną
  • uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz zgód UOKiK
  • rejestrację podziału lub przekształcenia w KRS