MDS Kancelaria

Uczestnictwo w negocjacjach

Jako zewnętrzni eksperci i/lub także członkowie komisji przetargowych uczestniczymy i doradzamy w prowadzonych zgodnie z przepisami PZP negocjacjach z potencjalnymi wykonawcami.