MDS Kancelaria

Tworzenie i funkcjonowanie spółek

Zespół MDS Kancelarii pomaga przy tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu spółek kapitałowych jak i osobowych.

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania oraz dostosowane do potrzeb naszych klientów doradztwo w zakresie kształtowania umów spółek, porozumień wspólników i wszelkiej wymaganej prawem dokumentacji korporacyjnej niezbędnej do powstania oraz funkcjonowania organów spółki (regulaminy organizacyjne, regulaminy organów spółki)

W ramach bieżącego doradztwa korporacyjnego zapewiamy obsługę prawną zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Reprezentujemy na nich naszych klientów a także skutecznie dochodzimy ich praw w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniem uprawnień wspólników, wadami uchwał organów oraz pokrzywdzeniem mniejszościowych wspólników/akcjonariuszy.