MDS Kancelaria

Jednostki samorządu terytorialnego
Działalność jednostek samorządu terytorialnego związana jest z koniecznością podejmowania działań wywierających skutek indywidualny jak również tych, które mają kontekst społeczny i polityczny.
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oferta MDS Kancelarii obejmuje:
  • udzielanie informacji na temat zmian prawnych oraz prowadzenie konsultacji i sporządzanie opinii prawnych dotyczących spraw bieżących, związanych z działalnością jednostek samorządu terytorialnego
  • fachowe zastępstwo procesowe, prowadzące do należytego reprezentowania interesów jednostki samorządu terytorialnego na wypadek wystąpienia sporu
Nasz zespół tworzą radcowie prawni specjalizujący się w zagadnieniach związanych z działalnością jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie obsługi inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez samorządy.