MDS Kancelaria

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Oferta MDS Kancelarii skierowana jest  do samorządów terytorialnych, które w oparciu o współpracę z podmiotami prywatnymi zamierzają sprawnie realizować zadania użyteczności publicznej. 

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podczas całego procesu wyboru partnera prywatnego i realizacji przedsięwzięcia. W ramach naszej działalności oferujemy:

  • przygotowanie modelu prawnego umożliwiającego realizację zadania publicznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji na roboty budowlane lub usługi
  • przygotowaniu wszelkich dokumentów niezbędnych do przygotowania partnerstwa publiczno prywatnego,
  • pomoc przy analizie i podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym,
  • udział i doradztwo w procesie wyboru partnera prywatnego,
  • przygotowanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • pomoc w przygotowaniu  i przeprowadzeniu  postępowania o zawarcie umowy koncesji,
  • przygotowanie umowy koncesji,
  • uczestniczenie i świadczenie pomocy prawnej w spotkaniach, naradach, konsultacjach związanych z przedmiotem  przedsięwzięcia,
  • reprezentacja w ewentualnych sporach pomiędzy partnerami realizującymi przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego