MDS Kancelaria

Pomoc publiczna w projektach, w tym współfinansowanych z UE
Zespół MDS Kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie oceny wystąpowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków UE. 
Doradzamy zarówno organom administracji publicznej oceniając występowanie i ryzyka związane z pomocą publiczną w projektach składanych do dofinansowania w obowiązujących programach operacyjnych jak i beneficjentom pomocy starającym się o dofinansownie, w tym w szczególności:
 1. W 2010 r. prawnicy MDS Kancelarii wykonali kilkadziesiąt opinii prawnych na rzecz Urządu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakresie oceny projektów dofinansowanych w ramach RPO WD.
 2. Specjalizujemy się w ocenie pomocy publicznej w projektach dotyczących sektorów:
  • publicznego transportu zbiorowego
  • gospodarki wodno - ściekowej
  • odpadów
  • energetyki
  • IT w tym sieci szerokopasmowych