MDS Kancelaria

Przewozy powiatowe

POWIAT JAKO ORGANIZATOR PRZEWOZÓW POWIATOWYCH

Z chwilą wejścia w życie z dniem 01.03.2011 r. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym powiaty stały się organizatorami publicznego transportu zbiorowego na swoim terenie. Nowe obowiązki w tym obowiązek przygotowania planów transportowych (w powiatach liczących więcej niż 80 tys. mieszkańców) powodują konieczność implementacji odpowiednich rozwiązań prawnych.

 

Dla powiatów jako organizatorów transportu powiatowego oferujemy m.in. następujące usługi:

  • przygotowanie komplesowych prawnych analiz w zakresie oragnizacji transportu powiatowego na terenie powiatu
  • wdrożenie modelu organizacji przewozów powiatowych w ramach porozumień lub związków powiatów

Nasz zespół pracuje obecnie przy projektach dot. organizacji międzypowiatowego transportu zbiorowego realizowanych m.in. dla:

  • Startostwa Powiatowego we Wrocławiu
  • Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) w ramach programu pilotażowego "Jeden bilet - Jedna taryfa" realizowanego w ramach inicjatywy Central Europe i programu Inter Regio Rail