MDS Kancelaria

Transport kolejowy

UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH

Przygotowujemy oraz weryfikujemy projekty umów wykonawczych/umów o świadczenie usług publicznych  zawieranych pomiędzy organizatorem a operatorem transportu w transporcie kolejowym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

POMOC PUBLICZNA

Oferujemy przeprowadzanie weryfikacji obowiązujących umów wykonawczych oraz umów o świadczenie usług publicznych w sektorze publicznego kolejowego transportu zbiorowego w zakresie zgodności z regułami pomocy publicznej w tym Rozporządzeniem (WE) 1370/2007

Weryfikujemy oraz współtworzymy studia wykonalności dla projektów taborowych współfinansowych ze środków UE w zakresie pomocy publicznej