MDS Kancelaria

Zamówienia publiczne

Specjaliści MDS Kancelaria w dziedzinie zamówień publicznych to osoby, które na co dzień współpracują z podmiotami administracji publicznej, a także zapewniają bieżącą obsługę prawną podmiotom z sektora przedsiębiorst

Doradzamy w zakresie:

  • podejmowania decyzji o wyborze właściwego trybuj postępowania
  • przygotowywania wszelkiej dokumentacji przetargowej,
  • zamieszczania ogłoszeń,
  • kryteriów oceny i prawidłowości wyboru ofert

Posiadamy szczególnie bogate doświadczenie w zakresie zamówień sektorowych, w szczególności w aspekcie możliwości udzielania zamówień sektorowych bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.