MDS Kancelaria

Postępowanie odwoławcze przed KIO

W ramach obsługi zamówień publicznych MDS Kancelaria zapewnia także kompleksowe doradztwo prawne obejmujące przygotowanie odpowiednich środków odwoławczych oraz reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

W szczególności w ostanim okresie wspólnik MDS Kancelarii, radca prawny Marcin Maciocha, reprezentował z sukcesem w postępowaniu odwoławczym przed KIO Klienta z branży infrastruktury kolejowej oraz publicznego transportu zbiorowego w postępowaniu w sprawie dot. projektu infrastrukturalnego dofinansowanego ze środków POIŚ o wartości ponad 700 mln zł.